Janssen Pharmaceutica

Janssen ontwikkelt behandelingen voor een aantal van de meest verwoestende aandoeningen en complexe medische problemen van deze tijd, zoals kanker, hepatitis, HIV/aids, diabetes, dementie en geestesziekten. Wij richten ons onderzoek op vijf therapeutische domeinen: oncologie, neurowetenschappen, infectieziekten en vaccins, immunologie en cardiovasculaire en metabole aandoeningen.

Onze missie bestaat erin levens te redden en de manier te veranderen waarop ziekten worden bestreden, beoordeeld en bij voorkeur voorkomen. Wij sturen aan op veranderingen die de toegankelijkheid van geneesmiddelen verbeteren: de best beschikbare behandeling tegen een betaalbare prijs.

We werken samen met onze partners in elk stadium, vanaf de vroege ontdekking tot de introductie op de markt en de patiëntenvoorlichting. Om ervoor te zorgen dat we onze verplichtingen kunnen nakomen, werken we nauw samen met de belangrijkste betrokken partijen in de gezondheidszorg, waarbij we onze experts in contact brengen met topdeskundigen in het veld.

Want uiteindelijk bestaat het oplossen van complexe problemen erin de zaken anders te durven aanpakken. Het gaat erom de beste oplossingen te vinden en dan die oplossingen nog een stap verder te brengen, zodat ze ten goede komen aan de mensen die ze het meest nodig hebben. Wij zijn Janssen en werken samen met de wereld voor de gezondheid van iedereen.