Flanders Vaccine

Flanders Vaccine is een non-profit organisatie voor kennisinstellingen, organisaties en bedrijven met expertise in humane en veterinaire immunotherapeutica en vaccins.  Cross-sectorale en internationale samenwerkingen zijn de sleutel tot succes om baanbrekend onderzoek en innovatieve ontwikkelingen in het domein life sciences en healthcare te stimuleren en om onze positie in het veld van immunologie, infectieziekten en vaccinologie te verstevigen.

Samen met universiteiten, academische ziekenhuizen, onderzoekscentra, KMO’s, farma, service providers, patiëntenorganisaties en overheidsinstanties wil Flanders Vaccine inzetten op de ontwikkeling van nieuwe vaccins en immunotherapie.