Likaf

In 1988 werd in de provincie Limburg het Limburgs Kankerfonds opgericht met de bedoeling het bestaande kankeronderzoek  in Limburg dat toendertijd in hoofdzaak geconcentreerd was in het toenmalige Dr. Willemsinstituut, financieel te ondersteunen.
Tussen 1988 en 2002 stelde het fonds financiële middelen ter beschikking aan fundamenteel wetenschappelijke projecten en studies in hoofdzaak in het domein van het borstkankeronderzoek.  Ook verscheidene doctorale proefschriften werden financieel ondersteund.

De oprichting in 2003 en verdere uitbouw van het Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten, nu Huis Erika Thijs, werd eveneens gerealiseerd mede  dank zij de financiële en materiële inbreng van het Limburgs Kankerfonds.

Een nieuwe evolutie is op gang gekomen binnen het wetenschappelijke universitaire  en klinische medische landschap in Limburg. De focus op kankerresearch en  eventuele klinische ontwikkelingen is versterkt en leidt tot nieuwe wetenschappelijke projecten en inzichten.  Financiële ondersteuning werd recent verleend aan het Oncologisch Studiecentrum Erika Thijs.
Het Limburgs Kankerfonds steunt op dit ogenblik drie nieuwe onderzoeksprojecten :
                - Onderzoek chronische longaandoeningen
                - Onderzoek radiodermatitis
                - Radiotherapy in stage III non-small cell lung cancer: Is a reassessment necessary in  
                   modern times?

+32 (0)11 28 69 00